STYR PÅ NYT TAG

Et nyt tag er en stor beslutning, samtidig afføder den en mængde andre overvejelser, for når du først har truffet valget om det er tid, kan der være en række andre ting du kan få ændret på huset til din egen fordel.

Eksempler på oplagte ændringer vil være bedre udnyttelse af en eventuel første sal, en hems, kvist og ovenlys kan hjælpe med at skabe en mere lys og moderne bolig, loft til kip skaber også en helt unik fremtoning i boligen – mens man i de mere praktiske områder, kan kigge nærmere på muligheden for en god omgang isolering som sikre din bolig formår at holde bedre på varmen.

Vi har lavet en guide her på Styrpaavarmen.dk som forhåbentlig kan være med til at hjælpe dig med at få overblik over hvad du bør fokuserer på og vælge når du skal have nyt tag:

Indholdsfortegnelse

Hvilket tag passer til dit hus

Der findes forskellige typer af huse, og ligeså forskellige typer af tag. Derfor er der også nogle huse hvor nogle tagtyper er mere oplagte end andre. Hvis du vil have et godt udgangspunkt i forbindelse med nyt tag på din bolig, så kan det være en god ide at se nærmere på hvilken type bolig du bor i og dernæst finde de mest oplagte tagtyper.

Hvilket tag passer til dit hus - Et nyt tag

Landhus

Landhuse er ikke kun bindingsværkhuse, men generelt huse der er bygget på landet før 1950. Mange landhuse havde originalt stråtag men har efterhånden udskiftet dette i forbindelse med tagrenovering med tegltag som nu er den mest brugte tagtype til denne boligtype.

- hvilket tag bør man vælge til et landhus?

Til et Landhus bør man holde sig til de originale tagtyper, dermed så er det typisk stråtag og tegltag man skal have øjnene på når det er tid til at få lagt et nyt tag på boligen. Der er også en fordel at hente ved stråtag hvis man tegner en indvendig forsikring af boligen, faktisk kan man på denne måde spare helt op til 30% på sit nye tags forsikring (hvis det vel og mærke er stråtag).

Patriciervilla

Patriciervillaen har oftest store tage der enten er i farven rød eller sort. Udover farven så er Patriciervillaen mange gange direkte synonym med tegltag. I og med at mange Patriciervillaer har en lettere kompleks tagkonstruktion, så kan det være mere bekosteligt at få den helt rigtige tagsammensætning. For mere info omkring hvad du skal forholde dig til, så vil det være en klar fordel at få fat i en fagmand der kan være behjælpelig med hele processen.

- hvilket tag bør man vælge til en patriciervilla?

En Patriciervilla har fra sin spæde opbygning et ofte højt kvalitetsniveau i byggematerialer, dette bør du holde dig til også når du skal udskifte taget på villaen eller have lavet en tagrenovering. I og med at mange Patriciervillaer har tegltag, så kan det også være oplagt at vælge tegl som din nye tagtype.

Bungalow

En Bungalow er ofte kendetegnet ved at have et pyramideformet tag, som har en lav hældning. Selvom ordet bungalow på mange måder ikke udstråler kvalitet og godt materialevalg, så er det faktisk oftest et godt hus. Overetagen kan ikke bruges til beboelse da der vil være lav taghældning og gitterspær.

- hvilket tag bør man vælge til en nungalow?

Når du skal have nyt tag på din Bungalow, så kan det være en rigtig god ide at sikre sig du får et tag som har de samme spinkle og elegante udhæng som du finder ved det originale. Samtidig så vil det være nødvendigt at etablere en helt ny etage hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for ekstra kvadratmeter på toppen af din Bungalow.

Parcelhus

Parcelhuse fra 60’erne og 70’erne er kendetegnede ved deres Eternittag. Der er mange gange tale om etplans huse som har en lav rejsning. Endvidere er det et generelt problem ved disse huse, at deres ventilation i taget er mangelfuld, dette bør du udbedre hvis først du arbejder på at få nyt tag på dit parcelhus. Du kan fx få Nyt tag fra Profilmontage, montering af ståltag i hele landet.

- hvilket tag bør man vælge til et parcelhus?

Ved Parcelhuse vil det være muligt at bruge betontagsten i så fald at taget ikke har en høj rejsning som gør det muligt med tegltag. Derudover så kan det også være en oplagte mulighed at fortsætte den originale stil med eternittag. Der er nogle Parcelhuse som har tagpap der er utæt, hvis det er tilfældet for dig skal du ikke lade dig afskrække, i forhold til endnu engang at vælge tagpap da kvaliteten af materialerne er væsentligt forbedrede siden de i sin tid blev opsat på Parcelhusene.

Murermestervilla

Murermestervillaen er med Tegltag i dets originale form. I og med at der som udgangspunkt ikke er noget udhæng på taget, så vil det også være således at både tagsten og mur er mere udsat for vejret lunefuldhed. Da tagkonstruktionen ikke har et undertag, så er det meget vedligeholdelseskrævende og man skal som minimum have en inspektion af taget 1-2 gange om året – ellers får man ofte en del tagrenovering at tænke på.

- hvilket tag bør man vælge til en murermestervilla?

Det vil være en skam at begynde og rode for meget med husets design og visuelle fremtoning, derfor skal du holde dig til det klassiske og allerede udførte touch som en murermestervilla har. Det vigtigste når du skal have nyt tag på en villa af denne type, er at du sikrer dig et undertag bliver udarbejdet – det sænker vedligeholdelsen af taget betragteligt og vil tjene sig hjem på lang sigt.

Nyt tag åbner for nye muligheder

Når først man har fået lagt det nye tag på boligen, så kan det være yderst besværligt at lave til rettelser, derfor bør man også undersøge sine muligheder nøje inden man går i gang med renoveringen – se på dine muligheder og få det optimale ud af slutresultatet.

Som nævnt er de væsentligste ændringer du kan lave når du får nyt tag, i lige så høj grad at udforske mulighederne der er forbundet med det. Hvis du har en drøm om højere til loftet eller ønsker flere kvadratmeter hvor en udbygning ikke er ideel, så kan processen med nyt tag hjælpe dig med at få den helt rigtige forbedring på plads.

Udvid med Førstesal

Behovet for flere kvadratmeter kan være tilstede af mange grunde, men ofte kan udbygninger være besværlige at få sat i værk – samtidig med at det ofte vil være en meget dyr proces, derfor kan det også være oplagt at udnytte de ekstra kvadratmeter man kan få opad, fremfor at bygge udad.

Hvis du har et hus der i forvejen har en høj rejsning, så vil det være en forholdsvis let proces at bruge loftrummet til beboelse, i og med at selve tagkonstruktionen kan benyttes som den allerede fremstår. Har du derimod en bolig med lav rejsning så vil det være nødvendigt at få en helt ny tagkonstruktion for at kunne udnytte loftet til beboelse.

Knudepunkter i udvidelse af bolig med førstesal:

Bygningsrelaterede ændringer
• Der skal etableres undertag
• Der skal etableres isolering
• Der skal etableres dampspærre
• Der skal etableres indvendig beklædning
• Etagedækket skal måske forstærkes
• Gulv skal etableres for beboelse

Lys i overetagen
• Kviste kan give lysindfald på Førstesalen
• Ovenlysvinduer er en anden mulighed
• Almindelige vinduer i Gavl

Lovgivning
• Din grunds bebyggelsesprocent (må du bygge mere)
• Redningsåbninger og Flugtveje skal være tilstede
• Brandforhold
• Ventilation og Indeklima
• Energiforbrug og Isolering
• Krav til nye Konstruktioner og Materialer der bruges

Forsikring af Boligen
• Orienter Forsikringsselskab før Tagprojekt.
• Forhør dig om leverandøren Forsikringer.
• Evt. Enterprise forsikring i forbindelse med byggeriet

Der kan i nogle tilfælde være regler som gør at du kan inddrage dit loftrum til beboelse uden du skal have en byggetilladelse fra kommunen, dette gør sig i særdelshed gældende ved huse opført efter 1. Januar 1976, som har en udnyttelig tagetage der altså inden konstruktion allerede bliver medregnet i husets samlede etageareal.

Loft til kip

Når man taler om Loft til Kip, så er der tale om at loftet ikke har den sædvanlige vandrette overflade som i de fleste boliger i Danmark, derimod så vil loftet som du ser det indefra følge tagets ydre hældning og gå op i en spids hvilket udover at give højere til loftet også skaber meget mere luft i din bolig.

Ved de fleste boliger, vil det at lave loft til kip kræve en del ændringer af tagets konstruktion og være mere gennemgribende end tagrenovering normalt, hvilket også gør at det er oplagt at klare i samme proces som man vælger at få lagt nyt tag på boligen. Det der konkret skal til, er at man skal have forstærket tagets spær konstruktion samtidig med at isolering og indvendig loftbeklædning er områder man ikke kan komme udenom. En fagmand kan endvidere være behjælpelig med at sikre, at både isolering og dampspærre placeres korrekt og du derved får et tag som er optimalt ventileret.

Fordele ved Loft til Kip:
• Forøgelsen af kubikmeter, skaber følelse af mere plads
• Store overflader som er oplagte til udsmykning
• Ovenlysvinduer kan give enormt meget lys i rummet

Ulemper ved Loft til Kip:
• Opvarmning bliver dyrere pga. Flere kubikmeter
• Akustikken ændres – Få hjælp af Fagmand
• Prisen, Afhænger af din spær konstruktion

Typisk i Danske hjem er spær konstruktionen der findes enten gitterspær eller hanespær, for at sikre at taget ikke styrter sammen under arbejdet med at ændre disse, så skal man have en fagmand indover til at klare beregningerne af arbejdet såvel som sikre at udførelsen bliver gjort korrekt.

Der findes en række energikrav til isoleringen i boligen som også skal overholdes, derfor så er det altid fordelagtigt at sikre sig man har en fagmand til rådighed som kan hjælpe med at sikre udførelsen sker korrekt og er baseret på de lovkrav som er i denne type sager.

Hvis du har et enfamiliehus, så vil det normalvis ikke kræve nogen tilladelser før du kan føre taget til Kip. Igen kan det dog altid anbefales at man dobbelttjekker inden man starter processen og dermed har sit på det rene.

Ovenlysvinduer

Ovenlysvinduer kan være med til at give lysindfald fra oven, der er i princippet tale om samme type vinduer der går under benævnelsen ”tagvinduer”. Der findes flere typer af ovenlysvinduer, og afhængig af formålet har de hver især sine fordel og ulemper. Mere præciseret er der følgende fire typer:

Plane Tagvinduer
Plane Tagvinduer er den mest udbredte form for ovenlysvinduer, der er tale om vinduerne du normalvis vil finde i overetagen i de fleste ejendomme – hvor de med en ens hældning kaster lys ind i rummet. Velux vinduer er på mange måder ensbetydende med de Plane Tagvinduer i Danmark.

Kuppelformede Ovenlys
Kuppelformede Ovenlys er som navnet antyder kuppelformede vinduer der vil være placeret på toppen af taget – oftest indbygges de kuppelformede ovenlys på vandrette flader på taget, men det kan også lade sig gøre at have den på tag med hældning. Nogle steder benævnes denne type ovenlys som Bobleformen og det er også den mest udbredte type af ovenlysvinduer på de flade tage.

Rytterlys
Rytterlys er oftest placeret i tag kip, hvor vinduerne kan sammenlignes med en sadel der dækker begge sider af toppen af taget. Herfra kan lyset så gå ned og blive fordelt i hele rummet.

Kvist
En kvist er ikke et typisk vindue, men nærmere en udbygning af loftet, hvorfra man kan lave en horisontal flade der gør at almindelige vinduer som dem du har i underetagen kan sidde. Når man skal have lavet Kvist, så skal man altid søge om tilladelse til dette hos kommunen.

Da kviste er et stort område, så har vi gået i dybden med dette i en anden artikel, der findes ganske enkelt så mange forskellige varianter af disse, så det er en nødvendighed at de fik et afsnit for sig selv for at få det hele med, kviste kan dog tildels klares både under tagrenovering og i forbindelse med nyt tag.

Hems

En Hems er oplagt til at få flere kvadratmeter ud af din bolig uden at skulle i gang med at lave en udbygning. Der er således tale om en ”ekstra etage” som bliver indskudt i boligen. Hvis du har højt til loftet, så kan en kip sikre en forøgelse af kvadratmeterne, det er oplagt at benytte en Hems til at få flere sovepladser – dette er det formål en hems i dagens Danmark oftest har til opgave at opfylde.

Hvordan du kan benytte en hems i din bolig afhænger i høj grad af hvor højt der er til loftet samt det generelle design af din bolig. Der er i nogle tilfælde så god plads at man let kan indrette hemsen til et arbejdsrum eller lignende.

Lovmæssigt er der nogle krav til en Hems som gør at man skal være opmærksom på tilladelser m.v. inden man giver sig i kast med at få bygget en hems. Først og fremmest så tæller hemsen med i husets samlede boligareal hvis den er over 4,5 kvadratmeter i de områder hvor der er minimum 1 meter til loftet.

Der hvor det typisk vil have en indvirkning for dig, omkring hvorvidt du har tilladelse til at lave en hems, er hvis du allerede har udnyttet din boliggrunds samlede byggeareal på oftest 25% til fulde, så vil du skulle have en særlig tilladelse fra kommunen før du kan få lavet hemsen. Få eventuelt hjælp fra en fagmand til at gribe det korrekt an og vær dermed sikker på at alt bliver opført i overensstemmelse med den gældende lovgivning i lige præcis din kommune.

Isolering

Når man får lavet nyt tag, så kan det være den helt rigtige mulighed for at få isoleret bedre i loftrummet og dermed være godt på vej til at sikre et lavere varmeforbrug og dermed en besparelse på varmeregningen på både kort og lang sigt.

Isolering til bolig

Hvis du har planer om at udvide beboelsesområdet eller på anden måde udnytte loftsrummet til andet og mere end hvad det er i dag, så er det også en del af de krav du skal overholde, at energiforbruget skal være indenfor lovens rammer. For at sikre dette, så er isoleringen et af nøgleområderne. Det kan være besværligt selv at finde hoved og hale i hvordan man bør agerer omkring dette, derfor kan du med fordel få hjælp og vished omkring præcist din situation.

Tagtyper - Visuelt og praktisk

Der findes en lang række af tagmaterialer som kan bruges til dit nye tag, men herunder finder du nogle af de mest brugte og deres specifikationer som forhåbentlig kan være med til at lede dig den rette vej i forhold til at vælge det tag som passer perfekt til din bolig og dit behov:

Et tagpaptag har et par store fordele i og med at det er billigt, samt det oftest er vedligeholdelsesfrit og du dermed ikke skal bruge tid på at sikre funktionsdygtigheden. Vedligeholdelsen afhænger dog i høj grad af om det er lagt med hældning, da et fladt tag altid vil have en del mere vedligeholdelse for at sikre der ikke forekommer utætheder. Uagtet den lave vedligeholdelse, så anbefales det at du 2 gange om året tjekker taget for utætheder, hvis der findes nogle er de relativt lette at bearbejde.

Fakta om tagpap:
• Levetid: Op til 50 år
• Vægtklasse: Let
• Pris: 400 kr/m2
• Hældning: Fra 3-5 grader

Betontagsten

Betontagsten kan ofte forveksles med tegltag da de udseendemæssigt er meget lig hinanden. Ved nærmere kig på denne type tag, så vil man dog opdage nogle forskelle. Først og fremmest så er betontagsten tungere end almindeligt tegltag og derfor så kan de også placeres på tag med en lavere hældning – faktisk kan du lægge betontagsten på tag med en hældning ned til 20 grader.

En af ulemperne ved denne tagtype er dog også at der er mere vedligeholdelse ved dem end ved tegl, således bliver de lettere angrebet af mos og begroninger. Processen for at holde taget vedlige der dog den samme, hvor du blandt andet bør fjerne mos med håndkraft og ikke med højtrykspuling. Betontagsten er fremstillet af cementpulver.

Fakta om betontagsten
• Levetid: Op til 50 år
• Vægtklasse: Tung
• Pris: 390 kr./m2
• Hældning: Fra 20 Grader

Eternittag

Tidligere har Eternittag haft for vane at blive fremstillet med Asbest, dette er dog IKKE længere tilfældet. I dag bliver Eternit taget fremstillet af fibercement. Det er muligt at få Eternittag i flere forskellige farver, og man kan endvidere også vælge mellem både bølgeplader og flade skifre.

Vedligeholdelsen ved et Eternittag er minimalt, og det anbefales også kun at man tjekker taget 1 gang årligt for utætheder. Selvom man kan få det med flade skifre, så skal det ikke forveksles med den naturskifer der findes, og som har en noget længere holdbarhed.

Fakta om eternittag
• Levetid: Op til 40 år
• Vægtklasse: Let
• Pris: Fra 280 kr./m2
• Hældning: Fra 14 Grade

Tegltag

Tegltag består ikke overraskende af teglsten. Teglsten bliver fremstillet med ler der forarbejdes og dernæst brændes ved høj varme for at skabe tegl. Der er adskillige former og farvevalg indenfor Tegltag, deriblandt de meget omtalte blanke glaseringer som man bør være varsom med at vælge, da de ofte kan skabe genskin der er til gene for naboer.

Det siges at tegltag yndigt bliver ældre, og det er derfor også en af de mest udbredte tagtyper i Danmark. Tegltag kan lægges både med og uden undertag, hvis man vælger ikke at få et undertag når man lægger tegl, så skal man være opmærksom på at teglstenene skal understryges og at dette skal gøres hvert eneste år for at sikre tætheden i taget.

Fakta om tegltag
• Levetid: Op til 100 år
• Vægtklasse: Tungt
• Pris: Fra 525 kr./m2
• Hældning: Fra 25 Grader

Zink tag

Zink tag er det oplagte valg hvis man ønsker minimal vedligeholdelse af sit nyt tag. Et Zink tag er således helt igennem vind og vandtæt, samtidig med at det er meget formbart og derfor oftest bruges til de tagkonstruktioner der har nogle særlige former og kanter.

Zink tag er som udgangspunkt meget blanke, men med tiden vil de få en anderledes overflade der er blågrå og som medvirker til at skabe øget beskyttelse for taget mod vejromstændighederne.

Facts om Zink Tag:
• Levetid: Op til 100 år
• Vægtklasse: Let
• Pris: 650 kr./m2
• Hældning: Fra 5 Grader

Stråtag

Stråtag har et ry for at være et dyrt tag. Der er dog visse usandheder ved dette, da Stråtag faktisk ikke er dyrere end eksempelvis tegltag, oftest kan det endog være billigere – den helt væsentlige udgift i forbindelse med stråtag skal dog findes i forsikringen af boligen, hvor man ofte vil få en væsentlig større udgift end ved de mere moderne tagtyper.

Når man har et stråtag skal man i særdeleshed have fokus på at sikre sig, at der ikke vokser mos m.v. på taget da dette kan være med til at nedbryde tagets struktur. Hvis det sker så kan man dog lægge nye strå og derved udbedre problemet på en forholdsvis overkommelig måde.

Facts om Stråtag:
Levetid: Op til 60 år (40 på sydvendt side)
Vægtklasse: Let
Pris: 360 kr./m2
Hældning: Fra 30 Grader

StyrPaVarmen.dk - En del af Compara A/S - Vi benytter Cookies - Kontakt e-mail: cs@compara.dk
Spar penge med et nyt tag! Få priser på 2 minutter via vores online beregner